Thiết kế nội thất nhà phố


 
 

Quy trình tiến hành thiết kế & thi công nội thất nhà phố tại Nội Thất Kim Cương

HƠN 2000 KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI THẤT KIM CƯƠNG

Những mẫu thiết kế nội thất đẹp, hiện đại

Thiết kế nội thất nhà phố có sân thượng tiện nghi

 • Loại hình: Nhà phố
 • Chủ đầu tư: Chị Hà My
 • Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, TPHCM
 • Phong cách thiết kế: Hiện đại
z3350941983367_dc9227c87ab0e075a08901877d199efe
z3350941982234_b2168d807169fafc25da79f8cb2d9370
z3350941980845_d936e2ece89c023b566b2bb81d3b84e7
z3350941900154_ccf7189714364fba029038373dfdefb1
z3350941897676_b750393b3b166ff8734235a772983dc7
z3350941899218_432dec053b6779575549b51d02e6c20d
z3350941815091_ac65a6910348c92adec045fc38fe092e
z3350941810696_a57d9e7b49bc9f0c81625de8c8353ae8
z3350941811636_c664ffc3c22670d18a1668c3ab7debb8
z3350941813587_02d58098fce4b15d0461805e8548cd12
z3350941397513_10816405e996d1282c919bd7e9c371ed
z3350941398838_ebc8e80d77b22ed622d089bd8e47dc66
z3350941670950_1f55cd520b21fbe47a357837fd1ba293 (1)
z3350941703728_1b0c419816edd897e6fbdd9af4a18dcf
z3350941705087_3b4c5d903582b30435448ebb9d31e346
z3350941395604_ef873d10b3fe549c162825071270ffb9
z3350941493465_b954dbc95309a756ed1adb60992d9d2c
z3350941495582_6570e8e571df7559780171d10773632c
z3350941492161_234a01a0ee0ee5384bde6c602a534582
z3350941027284_48332726dfc092aa31254f3dafb47573
z3350941180782_75beb5e4dde5830516295da063006a12
z3350941185625_d155ef2d3a55f27df3c1ede876c668a2
z3350941307616_cee9a0d85d63ff8d5e9c93dbbe97692b
z3350941306730_b742a474d773d91f8104388d8de30e0a
z3350941183498_084a21592093ab25bc0e27f899693884
z3350941179336_c5f3621262435bb2cab6dc5c6dd9f655
z3350941031099_151ac4d37961e55407b9d5fc9432fd08
z3350941177381_7e9d04717f0dfb75ddad44bb1dd00532
z3350941033664_b653bf844630cbffbdec8ea77aedf441
z3350941029432_32a0ca99a74cbccf737865faef6df73f
z3350941983367_dc9227c87ab0e075a08901877d199efe z3350941982234_b2168d807169fafc25da79f8cb2d9370 z3350941980845_d936e2ece89c023b566b2bb81d3b84e7 z3350941900154_ccf7189714364fba029038373dfdefb1 z3350941897676_b750393b3b166ff8734235a772983dc7 z3350941899218_432dec053b6779575549b51d02e6c20d z3350941815091_ac65a6910348c92adec045fc38fe092e z3350941810696_a57d9e7b49bc9f0c81625de8c8353ae8 z3350941811636_c664ffc3c22670d18a1668c3ab7debb8 z3350941813587_02d58098fce4b15d0461805e8548cd12 z3350941397513_10816405e996d1282c919bd7e9c371ed z3350941398838_ebc8e80d77b22ed622d089bd8e47dc66 z3350941670950_1f55cd520b21fbe47a357837fd1ba293 (1) z3350941703728_1b0c419816edd897e6fbdd9af4a18dcf z3350941705087_3b4c5d903582b30435448ebb9d31e346 z3350941395604_ef873d10b3fe549c162825071270ffb9 z3350941493465_b954dbc95309a756ed1adb60992d9d2c z3350941495582_6570e8e571df7559780171d10773632c z3350941492161_234a01a0ee0ee5384bde6c602a534582 z3350941027284_48332726dfc092aa31254f3dafb47573 z3350941180782_75beb5e4dde5830516295da063006a12 z3350941185625_d155ef2d3a55f27df3c1ede876c668a2 z3350941307616_cee9a0d85d63ff8d5e9c93dbbe97692b z3350941306730_b742a474d773d91f8104388d8de30e0a z3350941183498_084a21592093ab25bc0e27f899693884 z3350941179336_c5f3621262435bb2cab6dc5c6dd9f655 z3350941031099_151ac4d37961e55407b9d5fc9432fd08 z3350941177381_7e9d04717f0dfb75ddad44bb1dd00532 z3350941033664_b653bf844630cbffbdec8ea77aedf441 z3350941029432_32a0ca99a74cbccf737865faef6df73f

Xem thêm: Dự án nhà phố của Chị Hà My – Quận Phú Nhuận

Thiết kế nội thất nhà phố 3,5 tầng theo phong cách hitech

 • Loại hình: Nhà phố
 • Dự án: The EverRich 3
 • Diện tích: 6 x 20 m2
 • Chủ đầu tư: Anh Tiến Đạt
 • Địa chỉ: Quận 7, TPHCM
 • Phong cách thiết kế: Hitech
5
10
1
14
4
13
12
6
2
3
9
7
8
11
5 10 1 14 4 13 12 6 2 3 9 7 8 11

Xem thêm: Dự án nhà phố của Anh Tiến Đạt – The EverRich 3, Quận 7 

Thiết kế nội thất nhà phố 3 tầng theo phong cách Bazaar

 • Loại hình: Nhà phố
 • Dự án: Golden Land
 • Diện tích: 4 x 16 m2, 3 tầng
 • Chủ đầu tư: Chị Yến
 • Địa chỉ: huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
 • Phong cách thiết kế: Bazaar
14
17
18
16
15
11
5
19
10
2
6
1
3
4
8
9
13
12
7
14 17 18 16 15 11 5 19 10 2 6 1 3 4 8 9 13 12 7

Xem thêm: Dự án nhà phố của Chị Yến – Golden Land

Thiết kế nội thất nhà phố với 3 phòng ngủ 

 • Diện tích: 150 m2
 • Khách hàng: Anh Tuấn
 • Địa chỉ: Quận Tân Phú
 • Phong cách: Hiện đại
z3295133261002_36ba4ab1c694766c0e05cc657806942e
z3295132327822_a0538749997ba285bd35715bcfc15f7b
z3295132723057_f902b66ea0b3070d5753eaa53aa9a8a0
z3295133241238_31a8d024df92960faf26ffff0002fdd6
z3295132324747_73861852b767e1b230d36a2fcfcdc89a
z3295131602547_88a29c3c88ee960cbea69c7447788b6a
z3295132337696_f4e0c7351b2b16d7395d46d0892e2269
z3295130568305_9f0faa22b66c3ad4c46bb3fc4f1bee1a
z3295131213877_c598aaaa82be25fe2cd6be516463c35c
z3295132332833_8bc989fbd6ae31137a7aa3a0d1377722
z3295133248799_8eca816aa10436f02a1a9716aaaf0d76
z3295131592689_39eb56e4f649b66a0d1238776b57e186
z3295130558211_5434a613f90aa65f2751dbeda9e350be
z3295131218823_0ad5138a3d5057f64e79b43a2d20833d
z3295131605301_414f197c4210885cf23492db2715356e
z3295132727479_f1cca47392779b3cd9124a72637edb17
z3295131998771_875634d6b2cb2bf7687504250b60c2f4
z3295130576785_49daa134a8f4e21f1810e17e65247f7e
z3295132001830_6e81391fdfb9c2491dbb0d09df677f36
z3295130585033_dec418bfaf77a57e792955b419a5b907
z3295131994297_6cb679766f88d3a63d90c6eacfac4604
z3295132730950_c0ff8fcf61168400ac6ef08553c76e16
z3295133244364_7c657ada2197aaefc6910d165d24672b
z3295130571991_9b3b36d86f465ff43dc43d62cb962b2a
z3295130581221_d34c6c93b5cdcd24327c54bb8be24172
z3295130561687_d5f16198d51c988711f365a6c1ff6e8c
z3295133261002_36ba4ab1c694766c0e05cc657806942e z3295132327822_a0538749997ba285bd35715bcfc15f7b z3295132723057_f902b66ea0b3070d5753eaa53aa9a8a0 z3295133241238_31a8d024df92960faf26ffff0002fdd6 z3295132324747_73861852b767e1b230d36a2fcfcdc89a z3295131602547_88a29c3c88ee960cbea69c7447788b6a z3295132337696_f4e0c7351b2b16d7395d46d0892e2269 z3295130568305_9f0faa22b66c3ad4c46bb3fc4f1bee1a z3295131213877_c598aaaa82be25fe2cd6be516463c35c z3295132332833_8bc989fbd6ae31137a7aa3a0d1377722 z3295133248799_8eca816aa10436f02a1a9716aaaf0d76 z3295131592689_39eb56e4f649b66a0d1238776b57e186 z3295130558211_5434a613f90aa65f2751dbeda9e350be z3295131218823_0ad5138a3d5057f64e79b43a2d20833d z3295131605301_414f197c4210885cf23492db2715356e z3295132727479_f1cca47392779b3cd9124a72637edb17 z3295131998771_875634d6b2cb2bf7687504250b60c2f4 z3295130576785_49daa134a8f4e21f1810e17e65247f7e z3295132001830_6e81391fdfb9c2491dbb0d09df677f36 z3295130585033_dec418bfaf77a57e792955b419a5b907 z3295131994297_6cb679766f88d3a63d90c6eacfac4604 z3295132730950_c0ff8fcf61168400ac6ef08553c76e16 z3295133244364_7c657ada2197aaefc6910d165d24672b z3295130571991_9b3b36d86f465ff43dc43d62cb962b2a z3295130581221_d34c6c93b5cdcd24327c54bb8be24172 z3295130561687_d5f16198d51c988711f365a6c1ff6e8c

Xem thêm: Dự án nhà phố của Anh Tuấn – Quận Tân Phú

Thiết kế nhà phố 2,5 tầng với phong cách hiện đại

 • Loại hình: Nhà phố
 • Dự án: Swanbay Oasia
 • Địa chỉ: Nhơn Trạch, Đồng Nai
 • Diện tích: 5 x 12 m2
 • Chủ đầu tư: Chị Giang
 • Phong cách thiết kế: Hiện đại
12
20
14
6
17
11
7
16
10
1
15
19
3
9
13
5
8
2
18
12 20 14 6 17 11 7 16 10 1 15 19 3 9 13 5 8 2 18

Xem thêm: Dự án nhà phố của chị Giang – dự án Swanbay Oasia

CÂu Hỏi Thường Gặp

Thiết kế nội thất có cần thiết không?

Có thể nói thiết kế nội thất đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện một ngôi nhà vì 03 lý do sau:

- Sở hữu một không gian nội thất hoàn hảo: Nếu được các kiến trúc sư có nghiệp vụ chuyên môn thiết kế thì ngôi nhà của bạn sẽ trở nên hài hòa, phù hợp với mỗi không gian, bảo đảm được sự tiện nghi, thẩm mỹ.

- Tối ưu hóa thời gian, chi phí: Chỉ cần quan sát trên bản thiết kế, bạn sẽ hình dung một cách trực quan không gian ngôi nhà sau khi thi công sẽ ra sao. Nếu không ưng ý có thể điều chỉnh trên giấy hay máy tính mà không phải tốn quá nhiều chi phí. Trong khi sửa trên thực tế khi thi công sẽ mất rất nhiều thời gian và chi phí.

- Hiểu rõ mình muốn gì: Trước khi bắt tay vào thiết kế nội thất, chúng tôi sẽ lắng nghe sở thích, nhu cầu của khách hàng để từ đó tư vấn và đưa ra các giải pháp thích hợp, có tính chuyên môn cao để giúp khách hàng hiểu bản thân họ muốn gì để có được một không gian nội thất lý tưởng, không những đáp ứng được mong muốn cá nhân cũng như thỏa mãn được các yêu cầu kỹ thuật

Nếu chỉ có nhu cầu thiết kế, không có nhu cầu thi công có được không?

Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ thiết kế tại Nội Thất Kim Cương do hai công đoạn: Thiết kế và thi công là hau giai đoạn riêng biệt. Tuy vậy, chúng tôi khuyên bạn nên dùng dịch vụ thiết kế thi công trọn gói do có một vài lợi ích như:

- Tối ưu hóa chi phí và thời gian: Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm hai đơn vị riêng biệt: Một nơi phụ trách phần thiết kế, một nơi đảm nhận khâu thi công. Loại bỏ được những công đoạn bàn giao, trao đổi giữa hai bên thi công và thiết kế. Có cơ hội nhận được những gói ưu đãi cực kỳ hấp dẫn khi đăng ký dịch vụ trọn gói như: Miễn phí chi phí thiết kế khi thi công trọn gói. Đơn vị có xưởng sản xuất trực tiếp sẽ giúp bạn giảm được rất nhiều chi phí và đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Cam kết hạng mục công trình thực tế sát với thiết kế 3D: Quy trình làm việc khoa học, có sự kết nối chặt chẽ giữa công đoạn thi công và thiết kế, tránh được tình trạng hiểu lầm khi giao tiếp có thể xảy ra nếu bạn làm việc với hai đơn vị thi công và thiết kế khác nhau, giúp đảm bảo công trình sát với bản thiết kế đến 95%.

- Kiểm soát chất lượng một cách dễ dàng: Tất cả các khâu đều có quy trình minh bạch, rõ ràng, bạn chỉ cần trao đổi với một đầu mối duy nhất để có thể theo dõi chất lượng các hạng mục và tiến độ công trình.

Bản thiết kế của tôi có bị trùng lặp hay copy không?

Mỗi cá nhân đều có yêu cầu khác nhau dựa trên mong muốn của gia chủ cũng như diện tích cụ thể của từng ngôi nhà. Tại Nội Thất Kim Cương, chúng tôi hoàn toàn thiết kế những bản vẽ mới dựa trên yêu cầu của chủ đầu tư. Vì vậy, bản vẽ thiết kế nội thất ngôi nhà của bạn sẽ là bản duy nhất, trừ trường hợp bị những đơn vị thiết kế nội thất khác nhái lại hoặc copy sau khi chúng tôi đăng tải những mẫu thiết kế lên những kênh truyền thông.

Sẽ như thế nào nếu tôi không hài lòng với bản thiết kế?

- Khi hợp tác với Nội Thất Kim Cương, bạn sẽ yên tâm là không gặp trường hợp này vì với quy trình làm việc và thiết kế khoa học, chặt chẽ. Chúng tôi luôn tìm hiểu kỹ càng nhu cầu của khách, trao đổi và tư vấn tận tâm cho khách. Đảm bảo thống nhất với các phương án bày trí, phong cách thiết kế và ý tưởng, nhờ vậy mà các bản thiết kế khi đưa ra đều làm hài lòng khách hàng và chỉ cần thay đổi một vài tiểu tiết nhỏ trước khi đưa vào thi công. Trong trường hợp khách có yêu cầu chỉnh sửa bản thiết kế khác đi so với yêu cầu ban đầu vì một số lý do, chúng tôi luôn hỗ trợ tư vấn và chỉnh sửa theo yêu cầu từ chủ đầu tư.

- Ở góc độ chủ đầu tư, để tránh phải chỉnh sửa nhiều lần, quý vị nên chia sẻ, cởi mở với các kiến trúc sư những mong muốn, trăn trở khi thiết kế nội thất ngôi nhà. Có như vậy thì kiến trúc sư mới nắm bắt và đưa ra những phương án thiết kế thích hợp nhất.

Tại sao cần thiết kế nội thất nhà phố trước khi thi công?

⭐️Thiết kế nội thất biệt thự✅Sang trọng, đẳng cấp và tinh tế.
⭐️Mẫu thiết kế nội thất✅Độc bản, phong phú.
⭐️Đội ngũ kiến trúc sư✅Vững nghiệp vụ chuyên môn.
⭐️Giá trị thiết kế✅Khẳng định đẳng cấp, nâng tầm chất lượng sống.

Thiết kế nội thất nhà phố là công đoạn vô cùng cần thiết để bạn có được một ngôi nhà ưng ý và giảm thiểu tối đa các vấn đề phát sinh trong và sau quá trình thi công hoàn thành xây dựng như:

– Chi phí giá cả vượt quá ngân sách dự trù,

–  Bố cục bày trí trong không gian không theo sở thích hoặc chưa phù hợp với công năng sử dụng, …

Vậy nên nếu bạn đang có ý định xây hoặc sửa nhà thì cần tìm một đơn vị chuyên thiết kế nội thất nhà phố có kinh nghiệm để họ có thể đưa ra những tư vấn thiết kế nội thất và lên báo giá cho thiết kế phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn. Kim Cương Decor có thể trả lời cho tất cả các vấn đề của bạn ở đây.

Để có một căn nhà lý tưởng và hạn chế tối đa những vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, công đoạn thiết kế nội thất có thể mang lại những ưu điểm sau:

Kiểm soát chặt chẽ giá vật tư, nhân công vượt quá cao so với dự trù ngân sách.

Tránh được tình trạng bố cục, bày trí không thích hợp với phong thủy và sở thích.

Hạn chế việc không đáp ứng được công năng sử dụng và không phù hợp với thực tế.

thiết kế nội thất nhà phố

Công đoạn thiết kế nội thất nhà phố rất quan trọng.

Đọc Tiếp

Dự án liên quan